Adil bir ülke olmak

2013-07-02 22:55:00

Buraya girdin mi, çıkışın zor olur

Çünkü giriş kapısı büyük, çıkış kapısı ise yok.

Üzerine komplo kurulmuşsa

Bir de buna soruşturmanın imparatoru savcı alet olmuşsa

Bulanık suyun durulmasını beklemelisin

İşte sana düşen, kalp gücünü diri tutmak

İradeni yükseltmek, sebat ve sabır etmektir.

 

Adil bir ülkenin hukuk devleti ilkesine bağlılığı

Cezaevlerinde olan bitenle resmedilir

Eğer ceza evlerinde acı varsa, masumlar unutulmuşsa

O devletin, hukuk devleti olmasından söz edemeyiz.

 

Çocuk, kadın, erkek ayırmadan, kelepleçelenmişse hayat

Savuna hakkı kısıtlanmışsa,

Bir savunmanın hizmetinden gereği gibi yararlanılamıyorsa

İnsanlar bir dilekçe yazma hakkından mahrumsa,

Hak kullanım bilinci yoksa,

Adil bir yargılamadan söz edilebilir mi?

 

Cezaevlerine konulan insanlar, her türlü savunmadan mahrum,

İddia karşısında, yeterli savunma araçlarına ulaşamıyorlar,

Bir dava dosyasını araştırma imkanları dahi yok

Devletin tayin ettiği avukatlar, duruşmada hazır olmakla yetiniyor,

Karakol ifadesini dönülmez ifadeler haline getiriyor,

Savunman yerine, savunmayan haline geliyorlar.

Böyle bir avukatlık, nasıl savunmanlık olabilir?

Ne hak hatırlatan avukat var,

Ne itiraz etme direnci gösteren

Gelene geç demek, nasıl bir savunmanlıktır?

Oysa insanlar önce masumdur ve bu karine güçlü olmalıdır.

 

Cezaevinde insanların hapis cezasının infazı ya da tutukluluğun yerine getirilmesinin dışında,

Diğer tüm temel insan hakları da kısıtlanıyorsa,

Usanç verici mobing gün geçtikçe Çin işkencesi gibi artan ağırlık kazanıyorsa,

Adil bir ülke olunabilir mi?

0
0
0
Yorum Yaz