ANTALYA L TİPİ KAPALI CEZA EVİ ÜZERİNE (1)

2013-08-03 21:16:00

                                     Antalya L Tipi Kapalı Ceza Evi Müdürlüğü bünyesinde, temel insan hak ve özgürlükleri, hukuka, kanuni mevzuata aykırı şekilde, ceza infazı ile tutukluluğun yerine getirilmesinde görülen amaç, temel ilke ve esaslara aykırı olarak ihlal olunmaktadır. I-Şöyle ki ; 1-Koğuş ve Odalarda Kapasite Artırımı Yapılmıştır:                                       Uluslar arası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerleşik kararları, Anayasa ve Kanuni Mevzuat uyarınca, L Tipi Ceza Evlerinde koğuşlar 7 odadan ve her bir odada da bir kişi kalacak şekilde duyurulup, buna göre projelendirilmiş ve başlangıçta, her bir odada 1 kişi, koğuşta da toplam 7 kişi barındırılmakta iken, sayı artışı ve ihtiyaç gerekçesiyle bu sayı arttırılarak 1 kişilik, 8 m2’den ibaret odalar 4 kişilik yatak, dolap, vs. malzemelerle de doldurulmakla, ciddi bir insan hakkı ihlali olmuştur. 1 oda 1 kişi için projelendirilmişken, 4 kişi, bir koğuş 7 kişi için projelendirilmiş iken 28 kişilik kapasiteye çıkarılmıştır. Çoğu zaman da, 28 kişiyi aşan tutuklu ve hükümlü olması halinde, yere konulan yataklarda yatmak zorunda kalınmakta ve koğuş kapasiteleri böylelikle daha da arttırılmaktadır.                                       Anayasa m. 17/1. fıkra, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları evrensel Bildirgesi (BMİHEB) m.3, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (... Devamı

ANTALYA L TİPİ KAPALI CEZA EVİ ÜZERİNE (2)

2013-08-03 21:13:00

                                   12-Mahkeme ya da Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlara Başvurularda da UYAP Gönderi Belgesi Verilmemektedir:                                       Dilekçe hakkının güvenli olmadığı gibi, UYAP ortamından gönderilen her türlü dilekçenin de bu işlemine dair herhangi bir belge verilmemekte, dilekçe veya başvuruların yapılıp yapılmadığı ya da bir başka başvuruda belge olarak kullanım söz konusu olunca, böyle bir belge olmadığından sıkıntı yaşanmaktadır.                                       13-Cezaevi İçinde Bulunan ve Kantinden Alınmış Eşyaların, Tutuklu ve Hükümlülerin Birbirlerine Hibe Yapmaları Dahi Engellenmektedir:                                       Genel hukuk ilkeleri, Anayasa m.35 ve BMİHEB m.17, AİHS Ek Protokol m. 1’de düzenlenmiş Mülkiyet hakkı ihlal olunmakta, çeşitli gerekçelerle, CGTİHK m. 28, Tüzük m. 83/1-g bendi yanlış yorumlanmak suretiyle, tutuklu ve hükümlülerin dayanışma amacıyla birbirlerine hibe yapmaları önlenmekte, bu gerekçe ile de bağış mallara el konulmaktadır. Bu durumda TCK m. 250’de düzenlenmiş olan irtikâp suçu yaygın olarak işlenmektedir.            ... Devamı